Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

News

2017/12/26

ROMAB HOHOHO

ROMAB wish you all happy holidays and maybe we will see you in Leipzig at 34C3 or in Miami at S4?

2017/12/19

NO NEWS IS GOOD NEWS

2016/01/31

4SICS

4SICS twitter account got 500 followers, congratulations!

2016/01/14

S4xCTF

ROMAB won the Capture The Flag competition at the S4 ICS/SCADA conference in Miami. See the report.

2013/01/30

IronFox 1.3 Released

IronFox 1.3 was released today to support MacOSX 10.8 aka Mountain Lion. This version is heavily changed compared to earlier releases. It have a much more restrictive and stripped down sandbox enabled by default. No flash in default install, but can be enabled at your own risk.

2011/08/31

IronFox 1.1 Released

IronFox 1.1 was released today to support MacOSX 10.7 aka Lion.

2011/03/22

IronFox 1.0 Released

IronFox 1.0 is released today with support for firefox4. FF4 have a new plugin archictecture, so older version will not work with flash, java or other plugin content.


Konsultföretag med fokus på information- och IT-säkerhet samt avancerade IT-lösningar

Vi är ett litet konsultbolag. Det gör att vi måste jobba lite hårdare för att kunna synas i konkurrensen. Vår vision är att världen behöver bättre, säkrare och mer kvalitativa IT-system. Genom vår passion för teknik och IT anstränger vi oss extra för att nå, om än så lite närmare, visionen.

Vi är oberoende konsulter. Vi har valt att inte vara partner till företag för att bättre kunna tjäna våra klienter - genom att garantera att vi arbetar med deras bästa för ögonen.

Tillsammans med klienter har vi jobbat med de flesta typer av IT-miljöer och har erfarenheter från många olika produkter. Vi har en lång tradition att jobba med lösningar baserade på öppen källkod och gör kundanpassade säkerhetslösningar.

Våra konsultkunder inkluderar bla. finansiella institutioner, stora företag samt myndigheter och statliga företag. Våra anställda är flitigt anlitade talare på konferenser, seminarier och i olika facksammanhang. Vi håller ofta kurser och seminarier om nät- och datasäkerhet.

I vår labmiljö hjälper vi kunder att testa och att verifiera olika datamiljöer och konfigurationer för problem, oftast säkerhetsrelaterade sådana.

Vår verksamhet

Som konsultföretag har vi specialiserat oss på praktisk dator- och nätsäkerhet samt strategiska informationssäkerhetsfrågor. Det innebär därmed att vi kan mycket om många saker.

Vi är experter inom bla följande områden:
- Säkerhetsstrategier och säkerhetsarkitekturer
- Datorsäkerhets- och nätverksäkerhetsdesign
- Säkerhetsanalyser, tekniska revisioner och tester med fokus på säkerhet
- Riskanalyser, attackträdsanalys, hotinventeringar, etc
- Säker mjukvaruutveckling och design
- System- och kodgranskning
- Säker system- och nätadministration
- Incidenthantering, interna utredningar och forensisk analys
- Stöd, kravställare, granskare, testning i samband med upphandling eller utvärdering
- Mentorskap och kompetensutveckling samt olika typer av schemalagda eller nischade utbildningar

Kontaktinformation

Robert Malmgren AB
Besöksadress: Upplandsgatan 88
Fakturaadress:Rörstrandsgatan 30A EP
113 40 STOCKHOLM

Individuell kontakt här