Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

Robert Malmgren

Robert Malmgren
Cellular: +46-(0)708 330 378
E-mail:
GPG information
Key ID: 0x52AB36AF
UserIDs: rom@romab.com, robert.malmgren@owasp.org, robert@malmgren.se
Algorithm: RSA
Size: 4096
Fingerprint: D83D DA61 BC78 522E 314E 9D71 382F 8777 52AB 36AF

Andreas Jonsson

Andreas Jonsson
Cellular: +46-(0)733 755 980
E-mail:
GPG information
Key ID: 0x173ADC8F
Algorithm: RSA/RSA
Size: 4096/4096
Fingerprint: 1142 28F8 79E6 142D CE15 2100 E8B3 3B13 173A DC8F

Tobias Norrbom

Tobias Norrbom


Cellular: +46-(0)709 845 245
E-mail:
GPG information
Key ID: 0xE202823E
Algorithm: DSA/ELG
Size: 3072/3072
Fingerprint: 28AA 9F73 A882 ADE3 CE57 AB75 6FC4 1361 E202 823E

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna för teknikfrågor, CVs, exempelrapporter, referenser, prisfrågor, kurs- och utbildningsförslag, offerter, förfrågningar om att vara konferensmoderatorer, etc.

Företagsinfo

Robert Malmgren AB
Besöksadress: Upplandsgatan 88
Fakturaadress: Rörstrandsgatan 30 A Egen Port
113 40 STOCKHOLM

Tel: +46-(0)8-342005