Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

2011/03/11

Mjukvara

IronSuite, sandboxed desktop software for osx
IronFox, sandboxed firefox for osx
IronAdium, sandboxed adium for osx
IronBird, sandboxed thunderbird for osx
SBPL documentation, Sandbox policy language documentation
Dev tools for SBPL, syntax files, tips, links to others work

2011/03/07

SPAM

Spamhaus info om spam.
Claes Tullbrings informationswebb om spam.
Webb med olika länders spamlagstiftning

Samarbetspartners

Sanchin Consulting. Konsultbolag vi samarbetar med.
XPD Systems AB. Säkerhets- och nätverkskonsulter vi samarbetar med.
6b3008 Nätsäkerhetskurs vi ger hos KTH.