Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

2011/10/28

Bokrecension: In The Plex

Boken "In the Plex" av författaren Steven Levy skriver historien om Google. Med fokus på personerna bakom företaget och företagets olika utvecklingssteg så växer en spännande historia fram. Google:s historia är teknikhistoria som knyter in Internets utveckling och modern IT-utveckling. Inte minst så beskrivs idéer och tankar i utvecklingsprocessen och händelser som påverkat inte bara Google, IT-branschen utan något som hela världen påverkats av.

Levy, tidigare känd från mästerverk som "Hackers - heroes of the computer revolution" och "Crypto", har än en gång gjort ett mycket bra jobb med sitt berättande. Porträtten av personerna som jobbar på Google är intressanta. Företagskulturen, och då inte bara alla balla prylar på kontoret, utan mer det kreativa kaoset och den teknikerstyrda företagsutvecklingen, beskrivs väl. Googles dubbla ansikten täcks också in väl: Å ena sidan transparens, öppna system/öppen källkod och avstamp i akademin vad det informationsdelning, å andra sidan extremt hemlighetsmakeri och sekretess vad det gäller när företaget arbetar med nyutveckling av produkter eller hur man skaffar sig konkurrensfördelar.

Boken, som sträcker sig fram till slutet av 2010 beskriver mängder med produkter som Google tagit fram, och det arbete som skedde bakom kulisserna. Förutom det självklara sökfunktionen och vad som distingerade Googles väg jämfört med konkurrenternas, så täcks tjänster och produkter som Adwords, AdSense, Gmail, Google Earth, Google Maps, Latitude, Google Books, Google Apps, Google Plus, Android, Orkut, Buzz, molntjänsten med flera väl i berättelsen. Bakom alla de olika produkterna finns små intressanta historier.

En intressant bild som Levy målar upp är företaget som vågar gå egna vägar, som vågar utmana vedertagna absoluta sanningar, som vågar gå dit ingen annan gått förut. Det Google utmanar är både den tekniska utvecklingen såsom företagandets inbyggda logik att vinst alltid måste maximeras. En ständigt återkommande diskussion i boken rör "vad är bra för användaren?", vilket ställs mot sådant som kan ge bättre lönsamhet eller lösas på annat sätt tekniskt. I en tid då alla företag lägger ut sin IT-drift, säljer fastigheter och utkontrakterar funktioner, så väljer Google att bygga egna datorhallar, äga sin kommunikationsinfrastruktur och vara världens största datortillverkare. Och det är datorer som medvetet byggs med medvetet undermålig kvalitet. Istället för att köpa dyr hårdvara i form av största routrarna eller de mest avancerade servrarna, så har man valt att utveckla mjukvara som hanterar att moderkort, CPUer eller hårddiskar går sönder. Google har skapat en lösning där feltillstånd är en del av vardagen och att det system man byggt lätt identifierar sådant och kringgår de trasiga noderna för att hämta/bearbeta information i redundant noder. Denna inställning, som torde falla inom begreppet "resillient engineering" är intressant, framsynt och föredömlig. Inte minst eftersom det i boken hävdas att Google lyckas producera sina tjänster till en tredjedel av kostnaden jämfört med närmaste konkurrent. Kanske just de ekonomiska incitamenten kunde få beslutfattare att åtminstone tänka en gång extra på rotorsaken innan man huvudstupa slänger sig ut i nuvarande trender som utkontraktering eller att man alltid måste köpa dyraste prylarna.

Ledarskapsduon (och sedemera trojkan och därefter åter duon) Sergey Brin och Larry Page (Eric Schmidt är den tredje, under en period inhyrd VD) bakom Google ges stort utrymme. Deras personliga egenskaper beskrivs ingående, inte minst deras kompromisslösa inställning till skalbarhet, prestanda och våga sätta extremt ambitiösa mål - något som visat sig vara absolut nödvändighet för Googles utveckling. Inte minst eftersom det resulterar i en fokus på algoritmer och automatisering av alla tänkbara moment inom företaget.

Affärsmässigt så är det intressant att se hur transaktionsformen "auktioner" blivit en så central metodik för Google. Det används externt i deras tjäster för att sälja reklamplats till högstbjudande, men också internt för att skapa konkurrens eller incitament (omvända auktioner) mellan utvecklargrupper.

Utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv så innehåller boken ett par intressanta passus om hur Google arbetar internt med frågan. Incidenten när Google får ett intrång som spåras bakåt till Kina och där man misstänker statlig inblandning är ett extra intressant stycke. Boken ger ganska stort utrymme till frågeställningar och Google:s ställningstagande runt hantering av personuppgifter och personlig integritet. Å ena sidan samlar man in extremt mycket information, å andra sidan jobbar man hårt på att bara tillåta program, inte tillåta anställda, få åtkomst till information, loggar, etc.

Bilden av en organisation som försöker leva upp till sitt motto "Don't be Evil" framtträder väl när man läser boken. Mottot skall visa såväl att man distanserar sig mot konkurrenter som använder sig av fula trick i affärer såväl som att man sköter sig när det gäller all den data som samlas in. "Förtroende" (eng. trust) från användare, myndigheter, forskning och andra är en av de viktigaste tillgångarna som Google kan skaffa sig. Efter genomläsning av boken så förstår man valet av motto och att det nog finns en passion bakom det. Dock så ser man samtidigt en bjässe med 20,000+ anställda, med massor av produkter, med närvaro på massor av marknader, vilket gör det svårt att i varje ögonblick verkligen nå detta mål. Avsnitten om de juridiska tvisterna runt monopolisering av marknaden (eng. antitrust), satsningen på Kinamarknaden eller osunda marknadsfördelar visar på just de dubbla sidorna av Google.

Man får hoppas att Google fortsätter att utvecklas i en stil som behåller kreativiteten, som medför nya banbrytande tjänster, och inte minst att man håller fast och styrs av mottot "Don't be Evil" i alla tider. Men frågan som måste ställas är vad som händer den dagen då Page och Brin inte längre styr bolaget. Eller i tider av ekonomisk kris. Vad händer då med all insamlad och bearbetad information? Kommer då användarens behov trumfa vinster?

Jobbar man med IT eller är intresserad av Internet och IT så får denna bok anses vara obligatorisk läsning.

Om man skulle sätta ett betyg på boken så skulle den få 9 av 10.


Titel: In the Plex
Författare: Steven Levy
Sidor: 432 (387 + referenser, etc)
ISBN: 978-1416596585
Pris: $15,74 (kindleversionen) ~180kr från nätbokhandlare
Länk 1: http://www.stevenlevy.com/index.php/books/in-the-plex
Länk 2: http://www.amazon.com/Plex-Google-Thinks-Works-Shapes/dp/1416596585

----
Written by Robban @ 2011-10-28