Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

2011/11/22

Sandlådesnack på Internetdagarna 2011

Tobbe och Andreas kör precis nu ett snack om sandlådeteknik som säkerhetsmekanism i seminaripasset "Anonymiseringstekniker och säkra klienter". Med exempel från jails, chroot, zoner, AppArmor, SELinux och OSX seatbelt-modul. Mer detaljerade exempel ges på hur vi använt OSX sandboxar för att bygga IronFox mm. Desutom så går dom igenom COREs påstådda attack/hål i Apples sandbox, och visar hur detta påstående är felaktigt.

andreasochtobbe

OH-bilderna från dragningen finns här


----
Written by Robban @ 2011-11-22